88208591

اکران بیلبورد‌ تبلیغاتی هوآوی برای «جشنواره نوروزی هوآوی» در زمستان سال ۱۳۹۸ توسط آژانس تبلیغاتی کوشا در تمام شهر تهران صورت پذیرفت .