88208591

آژانس تبلیغاتی تمام سرویس کوشا: کمپین محیطی فروشگاه های زنجیره ای شهروند را در روزهای منتهی به سال نو در سراسر تهران اکران کرد.

فاز اطلاع رسانی تخفیف‌ها و جوایز کمپین نوروز فروشگاه شهروند، توسط آژانس تبلیغاتی کوشا اجرا شد.