88208591

اکران کمپین محیطی لاکتیویا  در سطح شهر تهران توسط آژانس تبلیغاتی کوشا

دپارتمان بیلبورد کوشا با در نظر گرفتن حداقل cpm در مکان های پربازدید تهران به اکران کمپین جدید برند کاله برای محصول لاکتیویا پرداخته است .