88208591

بیلبورد اپلیکیشن ایوا در بهترین بیلبوردهای تبلیغاتی تهران از جمله عرشه پل بزرگراه چمران و بزرگراه ستاری وبزرگراه صیاد شیرازی و بزرگراه اشرفی اصفهانی و اتوبان مدرس و اتوبان باقری و خیابان شهید بهشتی در سطح شهر تهران توسط آژانس تبلیغاتی کوشا اکران گردید.