88208591

برگزاری ایونت اختتامیه کمپین فراتر با شیر کاله در باملند

اختتامیه کمپین شیر غنی شده کاله با حضور گرم و پرشور طرافداران این برند و گروه تهران دابشو به سرپرستی هومن خیاط 17 آبان ماه در مجتمع باملند تهران برگزار شد .

ایده پردازی و اجرای این ایونت توسط دپارتمان btl و خلاقیت آژانس تبلیغاتی کوشا تهیه و تدوین گردید .