22055390

ایونت کالیستا

ایونت معرفی محصولات آرایشی کالیستا. “دنیاتو با کالیستا رنگی کن”
ایونت منیجر : سجاد سلیمانی
کارگردان : ایمان پورقلی‌زاده
فیلم‌برداری : مهدی رشیدی، سعید جراح، مجتبی آقامیرزایی
مدیر تولید : امین کاشیان
تدوین : علی رشیدی، نیکان خبازی
برنامه‌ریزی و پروموت دیجیتال : پویا زارع

تهیه شده در آژانس تبلیغاتی کوشا