88208591

برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره نوروزی مکسی به صورت زنده، برند مای لیدی

اتاق فرمان :نیکان خبازی، مهرداد عسگری
طراحی قرعه‌کشی: امید ابری
مدیر پروژه: سجاد سلیمانی
اکانت منیجر: مونا قوشچی