88208591

تیزر سس‌های عقاب “خوشمزه سالم”

تیزر سس‌های عقاب “خوشمزه سالم”
پخش در سینماهای تهران و شهرستان
تهیه شده در آژانس تبلیغاتی کوشا
مدیر خلاقیت و ایده پردازی : حمیدرضا کشانی
موشن گرافیک : نیکان خبازی
نریتور : محمد مجدآبادی
طراحی گرافیکی : فرید پولادی ، سمانه بیدخام