88208591

اولین مسیر از دوی ماراتن شهری برند نسکافه در پارک شهر تهران توسط آژانس تبلیغاتی کوشا برگزار شد. بیش از ۵۰۰ دونده در این ایونت در کنار هم ۱۰ کیلیومتر را دویدند. کمپین #مسیرنسکافه با هدف تبدیل کردن تصمیمات کوچک فردی به یه اتفاق جمعی شکل گرفته است.