88208591

پروژه سمپلینگ لیپتون

 

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
پروژه سمپلینگ لیپتون
یونیلیور 1395

 

 

کمپین سمپلینگ لیپتون به مناسبت ماه رمضان
این پروژه در 32 نقطه در 7 شهر انجام شد و آمار آن به شرح زیر است:
•  توزیع بیش از 256 هزار نمونه چای خشک.
•  توزیع بیش از ۱۰ هزار بادکنک در میان کودکان.
•  تعداد روز کاری : 77 روز.
•  نظر سنجی از 6200 نفر در مورد نحوه تبلیغات.