88208591

پروژه پروموشن آقای فرش

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
پروژه آقای فرش
آقای فرش
1395

آقای فرش

پروموشن محصولات آقای فرش

آمار پروژه:

  • تعداد نیروی انسانی طرح: 45 نفر
  • مدت اجرا 40 روز
  • حضور در 116 ناحیه تهران
  • بیش از 4100 کیلومتر سفر درون شهری
  • آگاهی از برند: 2896000 نفر
  • مخاطب: 47549 نفر
  • تعداد ووچر توضیع شده: 38875