88208591

کمپین “قوی تر از حادثه” در سراسر تهران اکران شد.

بیمه معلم  کمپین نوروزی خود را در بازه زمانی اسفند 98 الی فروردین 99 با شعار “قوی‌تر از حادثه” توسط آژانس تبلیغاتی کوشا اجرا کرد.