88208591

کمپین خوشحالیتو نشون بده

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
کمپین خوشحالیتو نشون بده
سان استار
1395

کمپین “خوشحالیتو نشون بده”
در این کمپین سان استار اسپانسر پخش زنده مسابقات جام ملت های اروپا 2016 بود
این مسابقات به صورت زنده در بام تهران و برج میلاد پخش شدند
6000 نفردر این ایونت ها برای تماشای مسابقه شرکت داشتند