88208591

کمپین سفر بانسکافه

کمپین سفر بانسکافه
کارگردان: حمیدرضا بلوچی
خلاقیت و ایده‏پردازی: حمیدرضا کشانی ، امیر عالمی
تهیه شده در آژانس تبلیغاتی کوشا