88208591

کمپین “فرق میکنه” سان استار

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
کمپین “فرق میکنه”سان استار
سان استار
1395

کمپین “فرق میکنه” برای محصول جدید سان استار که حاوی پالپ بود طراحی شد.
در این کمپین از موبایل بیلبورد برای سمپلینگ محصولات سان استار در سطح شهر استفاده گردید و طی قرار دادی با زانیار خسروی موزیک ویدئویی برای این کمپین ساخته شد با نام “من میلیونز نیستم”.