88208591

کمپین نسکافه اکنون با طمع و عطری قوی تر

“نسکافه اکنون با عطر و طعمی قوی تر “

کمپین BTL و دیجیتال برند نسکافه به همراه مسابقه عکاسی با هشتگ #شروعی_بانسکافه به مدت یک ماه در ۸ استان ایران

  • اصفهان
  • شیراز
  • تبریز
  • مازندران
  • گیلان
  • خوزستان
  • کاشان
  • تهران