88208591

کوشا حامی جشنوراه صنعت سلامت محور

آژانس تبلیغاتی کوشا با توجه به همکاری با برندهای مطرح در حوزه های مختلفی که با سلامت عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارند و همچنین با توجه به اینکه موضوع سلامتی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مصرف کنندگان در انتخاب کالاها و خدمات مطرح است و از اهمیت روز افزونی برای مصرف کنندگان برخوردار است قصد دارد در حوزه معرفی تولید کنندگان، صنایع و برندهای سلامت محور و خلق ارتباط موثر بری این  برندها از کلیه توان و ظرفیت خود در طراحی برنامه های ارتباطی یکپارچه و برنامه های رسانه ای بهره گرفته تا در بهبود شاخص های سلامتی کشور نقش آفرین باشد. در همین راستا آژانس کوشا در سومین جشنواره صنعت سلامت محور که در تاریخ 15 مرداد ماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد با متولیان این جشنواره از جمله سازمان غذا و دارو، اداره کل سلامت، انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران و موسسه فرهنگی عصرارتباطات به عنوان مجری برگزاری جشنوراه  به عنوان یکی از حامیان اصلی جشنوراه صنعت سلامت محور همکاری کرد و مورد تقدیر قرار گرفت. این مسیر جهت همکاری با کلیه برندهایی که به سلامت عمومی جامعه فکر می کنند و سعی در بهبود شاخص های سلامت دارند آغاز شده و جهت خلق ارتباط این برندها از کلیه ظرفیت های آژانس کوشا استفاده خواهد شد. به امید خلق ارتباط سلامت محور