88208591

تدوین کمپین تبلیغاتی

برنامه ریزی و اجرای کمپین ها

پشت هر برند مطرح یک کمپین تبلیغاتی خوب وجود داره. با افزایش برند های جدید و تلاش مضاعف برند های قدیمی و بزرگ تر رقابت برای داشتن کمپین تبلیغاتی متفاوت و جدید هر سال سخت تر میشه. در همین راستا کوشا اساس کار خودشو خلاقیت و متفاوت بودن قرار داده و سعی میکنه که همیشه با ایده های نوین سازنده ی کمپین هایی منحصربه فرد باشه. هدف ما در این کمپین ها طراحی شعارها و ایده های تبلیغاتی است که با برند شما عجین خواهند شد و تا سال ها در ذهن مردم باقی میمانند.

پروژه های تدوین استراتژی آژانس تبلیغاتی کوشا

کمپین اتوپلاس بیمه نوین


“اما و اگر ندارد”

کمپین شیرهای غنی شده کاله


” فراتر با شیر “

کمپین شامپو مای

“موی خوب از پوست خوب می روید”

کمپین همراه بانک ملت


“توجه توجه”

همراه بانک جدید ملت خوب نیست یه شاهکاره