22055390

4 دلیل که کارکنان و کارمندان با استعداد را از پیشرفت باز می دارد

4 دلیل که کارکنان و کارمندان با استعداد را از پیشرفت باز می دارد چرا بسیاری از کارکنان با استعداد از پیشرفت و ارتقا شغلی باز می‌مانند؟ صرف نظر از اینکه یک نفر چقدر ممکن است با استعداد باشد هیچ تضمینی وجود ندارد که بتواند تمام این استعداد را به در کارش بروز دهد....

read more

قابلیت قراردادن تبلیغات در بخش IGTV اینستاگرام

قابلیت قراردادن تبلیغات در بخش IGTV اینستاگرام اینستاگرام پخش تبلیغات در بخش IGTV را به طور آزمایشی آغاز می‌کند. گزارش ادویک حاکی از آن است که آنچه در جهان شبکه‌های اجتماعی به شکل گمانه‌زنی تا به حال بحث می‌شد حالا رسماً مطرح شده است. اینستاگرام از هفتۀ آینده تبلیغات...

read more

استراتژی تبلیغاتی مناسب برای مخاطبان در خانه

استراتژی تبلیغاتی مناسب برای مخاطبان در خانه چگونه باید استراتژی تبلیغاتی را برای مخاطبان در خانه متناسب کرد؟ پیش‌بینی می‌شود در خانه ماندن مخاطبان و خودداری از حضور در امکان عمومی همچنان تا ماه‌ها ادامه داشته باشد؛ اما در وضعیتی...

read more

سیزده گونۀ تبلیغ در دوران اپیدمی: محتوای تبلیغات در دوران کرونا چه بود؟

سیزده گونۀ تبلیغ در دوران اپیدمی: محتوای تبلیغات در دوران کرونا چه بود؟ اپیدمی کرونا و محتوای تبلیغات:  در دوران بحران و بسته شدن کسب‌وکارها کرونا در روابط روزمرۀ همۀ انسان‌ها تأثیرگذار بود و از همین جهت در محتوای تبلیغات...

read more

عذرخواهی فولکس‌واگن به خاطر تبلیغ پرحاشیه

عذرخواهی فولکس‌واگن به خاطر  تبلیغ پرحاشیه و اتهام نژادپرستی   دردسر فولکس‌واگن به خاطر یک تبلیغ ویدیویی   کمپانی آلمانی خودروسازی فولکس‌واگن مجبور شد تبلیغی که انتقادات بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی...

read more

تبلیغات سنتی بر لبۀ پرتگاه: چرا آژانس‌های تبلیغاتی سنتی به خانۀ آخر رسیده‌اند؟

تبلیغات سنتی بر لبۀ پرتگاه: چرا آژانس‌های تبلیغاتی سنتی به خانۀ آخر رسیده‌اند؟ تبلیغات سنتی چیست؟  پیش از ظهور و گسترش تبلیغات دیجیتال و آژانس‌های تبلیغاتی ارائه‌دهندۀ این دست خدمات، کمپین‌های تبلیغاتی تنها از طریق تلویزیون، رادیو، آگهی‌های...

read more

کرونا، تبلیغات و آینده: تاثیر کرونا بر فضای تبلیغات چگونه بوده است؟

کرونا تبلیغات و آینده: تاثیر کرونا بر فضای تبلیغات چگونه بوده است؟   تبلیغات با وجود کرونا چه می‌کند؟    داده‌های تازه در بررسی بازار تبلیغات بریتانیا که می‌تواند نمونۀ خوبی برای سنجش کلی وضعیت بعد از کرونا در جهان باشد، نشان می‌دهد...

read more

تبلیغات ویدیویی کوتاه یا بلند، کدام یک تأثیر گذارتر است؟

تبلیغات ویدیویی کوتاه یا بلند، کدام یک تأثیر گذارتر است؟ چرا باید به مدت‌زمان  تبلیغات ویدیویی توجه داشت؟  تبلیغات ویدیویی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای برندها و آژانس‌های  تبلیغاتی برای تأثیرگذاری مؤثرتر و پایدارتر در ذهن...

read more

تأثیر شیوع کرونا بر بازاریابی کوکاکولا

نا اطمینانی اقتصادی که به علت شیوع کرونا ویروس جدید (covid-19) به وجود آمده باعث شده است تا برند‌های نوشیدنی چندملیتی در انگلیس برنامه بازاریابی خود را به حالت تعلیق درآورند. کوکاکولا با چندین آژانس برجسته در انگلیس همکاری دارد که از میان ‌آن‌ها می‌توان به آژانس‌های...

read more