88208591

بازاریابی تجربی چیست ؟ (Experiential marketing)

 

قسمت اول Spotlight

سخنرانی Layne Braunstein مدیر خلاقیت ESI Design  در ارتباط با  آینده بازاریابی تجربی