88208591

7 گام اصلی برای طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی

این روز ها  طراحی و اجرا یک کمپین تبلیغاتی موفق دغدغه بسیاری از مارکتر ها است . در قسمت جدید اسپات لایت با  کارشناس مارکتینگ 360  همراه می شویم تا 7 گام اصلی برای طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی را بشناسیم