88208591

عذرخواهی فولکس‌واگن به خاطر  تبلیغ پرحاشیه و اتهام نژادپرستی

   دردسر فولکس‌واگن به خاطر یک تبلیغ ویدیویی

 

کمپانی آلمانی خودروسازی فولکس‌واگن مجبور شد تبلیغی که انتقادات بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برانگیخته بود، حذف کند. اما ماجرای این تبلیغ آنلاین 10 ثانیه‌ای چه بود؟

در این آگهی ویدیویی که در اینستاگرام شرکت فولکس نیز منتشر شده است، عابری سیاه‌پوست ابتدا توسط دستی بسیار بزرگ که از قضا سفیدپوست هم هست به سمتی کشیده می‌شود و سپس دستی دیگر با همان شمایل به او تلنگر میزند و آن مرد سیاه‌پوست را به داخل یک کافه می‌اندازد. شاید نام کافه را باید پای بدشانسی تبلیغ‌سازان گذاشت، «Petit Colon» که می‌توان به «مهاجر کوچولو» ترجمه کرد. عجیب نیست که بازیچه شدن یک مرد سیاه‌پوست با دو دست بزرگ سفید و سپس پرت شدنش به یک کافه با نام مهاجر کوچولو در تبلیغ هر شرکتی احساسات ضد نژادپرستانه را برانگیزد و آن برند را مورد هجمۀ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار دهد اما متأسفانۀ گذشتۀ شرکت فولکس‌واگن به وخامت این وضعیت دامن زده است.

در سال 2013 نیز یک‌بار دیگر فولکس‌واگن توسط رسانه‌ها متهم شده بود که در یک تبلیغ، نژادپرستانه عمل کرده است وقتی‌که یک مرد کاملاً سفیدپوست در آگهی این شرکت با لهجۀ موزون جاماییکایی صحبت می‌کرد. پیشینۀ پیوند نام برند فولکس با نژادپرستی به همین‌جا ختم نمی‌شود، رسانه‌ها فراموش نکرده‌اند که در دوران رژیم نازی فولکس‌واگن از این حزب و آرای نژادپرستانه‌اش حمایت کرده بود.

همین سابقه باعث شد تا فولکس‌ بیشتر تحت‌فشار قرار بگیرد و سریعاً پس از حذف آگهی بیانیۀ زیر را منتشر کند:

«ما در فولکس‌واگن از ریشه‌های تاریخی تقصیرمان در طول رژیم نازی آگاهیم و دقیقاً به همین دلیل با تمام گونه‌های نفرت، تفرقه‌افکنی، پروپاگاندا و تبعیض مخالفیم.»

با وجود این بیانیه و برداشته شدن تبلیغ اما واکنش کاربران فضای مجازی همچنان به این آگهی ادامه دارد.

 

منابع:

1. نیویورک تایمز

2.بیزینس اینسایدر